Polityka prywatności kursów - Dental Arts Studio

Polityka prywatności kursów

Polityka prywatności

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”) i Ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych
osobowych Dental Arts Studio Radosław Łysek, informuje o zasadach przetwarzania Pani/Pana
danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dental Arts Studio Radosław Łysek ul.
Tadeusza Szafrana 5A/U7, 30-363 Kraków regon: 122427474 NIP: 5492227432 Kontakt we wszystkich sprawach dotyczących
przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z przysługujących mu praw pod adresem
pocztowym siedziby administratora lub pod adresem elektronicznym:
kontakt@dentalartsstudio.pl
2. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w celach:
 wykonywanie czynności związanych z uzyskaniem akceptacji na uczestnictwo w
organizowanym szkoleniu lub kursie,
 wykonywania czynności związanych z wydaniem stosownych zaświadczeń,
 przetwarzanie dobrowolnie przesłanych danych posiadanych uprawnień celem uczestnictwa w
kursie specjalistycznym,
 przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy/ przygotowania oferty, której stroną jest
osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą,
przed zawarciem umowy/ przed podjęciem współpracy;
 przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na
administratorze;
 wykonanie czynności w celach informacyjnych o naszych usługach oraz produktach
 w innych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na podstawie
wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
3. Informujemy, że dane osobowe będą i są przetwarzane w ramach prawnie usprawiedliwionego
interesu administratora danych w celu przesyłania informacji handlowej w formie
bezpośredniego marketingu. Dane są profilowanie, w szczególności w celach
administracyjnych.
4. Ma Pani/ Pan prawo w każdym momencie do wyrażenia sprzeciwu związanego z kontem
użytkownika oraz zawartymi w nim danymi. Prawo do dostępu do swoich danych osobowych,
ich poprawiania, żądania ich usunięcia, ograniczenia przenoszenia oraz przetwarzania.

5. Pani/ Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych
w pkt. 2 celów, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa.
Dane przechowywane są do czasu wycofania zgody.
6. Dane Pani/ Pana mogą być udostępnione odbiorcom, jeżeli będzie to wymagane przepisami
prawa. Dane osobowe mogą być udostępniane następującym odbiorcom bądź kategoriom
odbiorców: organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub
działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z
przepisów prawa np. policja, sąd, prokuratura, Urząd Skarbowy, komornik sądowy.
7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, wynika z realizacji
obowiązków wynikających z przepisów prawa.
8. Ma Pani/ Pan prawo do wnoszenia skargi na przetwarzanie swoich danych osobowych do
organu nadzorczego (Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych/Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych).
9. Szczegółowe informacje w naszym regulaminie i polityce
prywatności: www.sztukastomatologii.pl

kontakt

Rejestracja

Zadzwoń teraz:
kom. 508 502 802
tel. 12 445 35 04
mail: kontakt@dentalartsstudio.pl

Rejestracja online!

Dental Arts Studio

Osiedle „Fi”
ul. Tadeusza Szafrana 5a/u7
30-363 Kraków

Godziny otwarcia
Poniedziałek8:00 – 21:00
Wtorek8:00 – 21:00
Środa8:00 – 21:00
Czwartek8:00 – 21:00
Piątek8:00 – 21:00
SobotaDyżurna
NiedzielaZamknięte

Darmowy parking

darmowy parking dla klientów

Zadzwoń teraz!